Grønn Sfære

Opus for mørketid

Dag og natt

Energi

Barriere

Trykk til boka FROSTBRANN

Polarsirkelen

Polar fabel

Hildring

Tokt mot nord

"Polar suite"

"Vending"

"Svalbard 2"

Sene i et landskap

Senelandskap 2018