Livsreise, utkast til glassmaleri, Saura kirke, 2019. 40x50

Quest 2020, lino, 32x40

Grønn Sfære

Opus for mørketid

Dag og natt

Energi

Barriere

Trykk til boka FROSTBRANN

Polarsirkelen

Polar fabel

Hildring

Tokt mot nord

"Polar suite"

"Vending"

"Svalbard 2"

Sene i et landskap

Senelandskap 2018