Klang av Oldtid,2018, fotofolie på aluminium, str. 60x60x270.

Klang av Oldtid, med lys

Klang av Oldtid, 2018

Det nordiske lys, utsmykking av Vejle torg, Danmark. Maleri lagt som steinbelegning.

Utsmykning av Rydmarkgården, Bodø, 2016

Rydmarkgården, nattbelysning.

Detalj, skissematerial, Rydmarkgården

Harstad 1995 under Festspillene . " En reise i tid og rom "

Spor av tid 1989-1992 helleristning Beiarfjorden

Spor av tid "1992

Harstad , under festspillene " trach skulptur"

Hildring